Polityka jakości

JANO jako firma świadcząca usługi budowlane w zakresie kompleksowego wykonawstwa budowlanego w systemie generalnego wykonawstwa dąży do osiągnięcia możliwie najwyższego poziomu jakości świadczonych usług oraz utrzymania i umacniania opinii o firmie jako rzetelnym, solidnym i skutecznym partnerze biznesowym.

W dążeniu tym stawiamy sobie następujące cele:

  • oferowanie i realizacja inwestycji w sposób spełniający oczekiwania klientów – jakościowe i finansowe;
  • rozwój firmy, budowanie jej prestiżu i pozycji rynkowej oraz umacnianie opinii o firmie jako partnerze godnym pełnego zaufania we współpracy;

Postawione cele osiągać będziemy poprzez:

  • ciągłe podnoszenie jakości wykonywanych robót budowlanych;
  • kompleksową obsługę klientów ograniczającą do minimum konieczność angażowania się z ich strony;
  • poprawę organizacji i warunków pracy;
  • stałą współpracę ze sprawdzonymi, kwalifikowanymi dostawcami i podwykonawcami gwarantującymi jakość na określonym i wymaganym poziomie;
  • ciągłe doskonalenie naszych usług i systemu zarządzania jakością.

Tak rozumianą politykę jakości Zarząd JANO z  wszystkimi pracownikami zamierza z całą determinacją realizować. Realizacja tego zobowiązania będzie wnikliwie analizowana w ramach systematycznych przeglądów dokonywanych przez kierownictwo firmy.

Facebook