JANO w społeczeństwie

Jesteśmy przedsiębiorstwem odpowiedzialnym społecznie, które aktywnie włącza się w życie lokalnej społeczności. Bierzemy udział w różnego rodzaju inicjatywach publicznych świadcząc bezinteresowną pomoc.

Aktywnie wspieramy działalność oświatowo-wychowawczą, sportową i kulturalną.

Zobacz wyróżnienia i podziękowania

Facebook